Ponúkame Vám široké spektrum služieb, ktoré pokrývajú celý životný cyklus produktov na úpravu vody:

 

  • Obhliadka priestoru
  • Poradenstvo
  • Test kvality vody priamo na mieste
  • Sprostredkovanie testu vody v akreditovanom laboratóriu
  • Montážne a servisné práce, vrátane možnosti ich dozorovania
  • Doprava vlastným automobilom
  • Nastavenie zariadení
  • Zaškolenie
  • Možnosť servisnej zmluvy na údržbu