Odstraňovanie dusičnanov
rodinné domy

Prečo odstraňova ť dusičnany?
Aké sú spôsoby odstraňovania dusičnanov?


Všetky odstraňovače dusičnanov sú kabinetového typu s by-pasom a ochranou proti pretečeniu. Všetky odstraňovače dusičnanov sú vybavené automatickou riadiacou hlavou, ktorá riadi proces regenerácie na základe objemu pretečenej vody s možnosťou časového posunu regeneráčného procesu na požadovanú hodinu v rámci dňa. Týmto je možné dosieliť aby proces regenerácie prebiehal napríklad v nočných hodinách, keď nedochádza k spotrebe vody v domácnosti.


Odstraňovač dusičnanov sa umiestňuje za prívodom vody do domu v uzatvorených priestoroch (napr. technická miestnosť, kotolňa), kde teplota neklesá pod 5°C. Nutnosťou je i to, aby v miestnosti bolo možné napojenie odstraňovača dusičnanov na odpadové potrubie.
 


Odstraňovanie dusičnanov

Záznamy: 1 - 4 zo 4

Pre lepšiu orientáciu medzi odstraňovačmi dusičnanov sme pre vás pripravili porovnávaciu tabuľku:
 

Kód produktu

Prietok 
(m3/hod)

Množstvo živice 
(l)

Pripojenie 
(")

Rozmery (v x š x h)
(cm)

Cena s DPH

ONI 35-RX 1

0,7 - 1,5

25

1

67 x 32 x 50

953 EUR

ONI 54-RX 1

 1,0 - 2,0

37

 1

 160 x 60*

1 206 EUR

ONI 354-RX 1

 2,0 - 2,5

62

 1

 160 x 60*

1 538 EUR

ONI 465 RX 1

 2,5 - 3,5

87

 1

 180 x 70*

2 201 EUR

(*) výška nádoby x priemer nádoby