Zmäkčovanie vody
priemyselné objekty

Aké sú problémy spojené s tvrdou vodou?
Ako funguje zmä kčovač vody?


V našej ponuke nájdete ucelenú ponuku zmäkčovačov vody určných pre rôzne využitie. Jedno, dvoj a troj modulové konfigurácie s rôznymi riadiacimi hlavami poskutujú široké možnosti aplikácie zmäkčovača, schopné splniť aj tie najkomplikovanejšie požiadavky.


Každý zmäkčovač je vybavený by-pasom, ochranou proti pretečeniu a automatickou riadiacou hlavou, ktorá riadi proces regenerácie na základe objemu pretečenej vody s možnosťou časového posunu regeneráčného procesu na požadovanú hodinu v rámci dňa. Týmto je možné docieliť aby proces regenerácie prebiehal napríklad v nočných hodinách, keď nedochádza k spotrebe vody. Vysokokapacitné viac modulové systémy dokážu zabezpečiť vysoký výkon a zároveň zabezpečiť nepretržitú dodávku upravenej  vody aj počas procesu regenerácie.


Zmäkčovač vody sa umiestňuje za prívodom vody, zvyčajne v uzatvorených priestoroch (napr. technická miestnosť, kotolňa), kde teplota neklesá pod 5°C. Nutnosťou je i to, aby v miestnosti bolo možné napojenie zmäkčovača vody na odpadové potrubie.

 

Porovnanie zmäkčovačov
 

Simplex

Zmäkčovače vody série Simplex majú oddelenú zmäkčovaciu nádobu s riadiacou hlavou a nádobu na soľný roztok, ktoré sú prepojené inštalačnou hadicou, čo umožňuje inštalovať tieto typy zmäkčovačov aj do zložitejších a užších priestorov (vyššia variabilita inštalácie).
 
Duplex Mini

Sú zariadenia s dvoma modulmi (zmäkčovacími nádobami), ktoré sú armatúrou pripojené na jednu riadiacu hlavu. V  prevádzke je vždy iba jeden modul, druhý je rezervný a spustí sa do prevádzkového režimu v čase keď nastane na prvom module regenerácia.
 
Duplex Klasik

Sú dvojmodulové zmäkčovače, ktoré majú má oba moduly vybavené samostatnou riadiacou hlavou a vďaka tomu sú schopné až dvojnásobného výkonu oproti Duplexu Mini alebo Simplexu. Riadiace hlavy dokážu sledovať svoj vzájomný stav, čím v jednom čase iba jedna hlava je schopná regenerácie a tak zariadenie zabezpečuje plynule príjem mäkkej vody. Tieto zariadenia sa odporúča využívať všade tam, kde je potrebný stály dopyt po vode.
 
Duplex Maxi

Sú dvojmodulový zmäkčovače, ktoré majú oba moduly vybavené samostatnou riadiacou hlavou. Riadiace hlavy na mäkkú vodu spája jeden ventil. Ventil riadi to, kedy ktorý modul má dodávať mäkkú vodu. Naraz dokáže dodávať vodu vždy iba jeden modul.
 
Triplex

Zmäkčovače vody série Triplex sú trojmodulové zariadenia, ktoré majú všetky tri moduly vybavené samostatnou riadiacou hlavou a vďaka tomu sú schopné až trojnásobného výkonu oproti Simpexu/Duplexu Mini. Riadiace hlavy dokážu sledovať svoj vzájomný stav, a tak v jednom čase iba jedna hlava je schopná regenerácie, čím  zariadenie zabezpečuje plynule príjem mäkkej vody.
 


 

Porovnávacia tabuľka

Séria
zmäkčovačov

Celkový
počet modulov

Počet
aktívnych modulov

Prietok upravenejvody
počas regenerácie

Pokles prietoku
pri regenerácií

Porovnanie
prietoku

Simplex

1

1

 

100 %

menší

Duplex Mini

2

1

0 %

menší

Duplex Klasik

2

2

50 %

veľký

Duplex Maxi

2

1

 

0 %

stredný

Triplex

3

3

25 %

najvačší

 

Cenník a základné parametre sérií zmäkčovačov

Séria zmäkčovačov Prietok
(m3/hod)
Pripojenie
(")
Cena
s DPH1
Simplex 1,8 - 9,5 3/4 - 2    920 - 3.750 €
Duplex Mini 1,8 - 5,6 1 1.890 - 3.410 €
Duplex Klasik 2,0 - 36,0 1 - 3 1.460 - 18.170 €
Duplex Maxi 1,0 - 20,0 3/4 - 2 1.950 - 18.580 €
Triplex 7,2 - 54,0 6/4 - 3 3.150 - 27.750 €

1 V prípade záujmu o konkrétnu cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať

Zmäkčovanie vody

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.