V sekcií priemyselných objektov nájdete veľkokapacitné zariadenia optimálne kapacitne dimenzované na úpravu a filtráciu vody v potravinárskom, stavebnom, automobilovom, chemickom, poľnohospodárskom a teplárenskom priemysle. Príkladom aplikácií môžu byž  poľnohospodárske farmy, výrobné prevádzky, zdravotníctvo, nemocnice a pod. 

 

     
 
 

Priemyselné objekty

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.