Všetko o vode

Čo je voda?

Voda je chemická látka, ktorá je základom prežitia všetkých známych foriem života. Pri typickom použití sa predpokladá jej tekuté skupenstvo, ale látka má tiež pevný stav – ľad a plynný stav – vodnú paru.

Asi 1460 teraton (Tt) vody pokrýva 71 percent povrchu Zeme, najmä oceány a ostatné veľké vodné plochy, 1,6 percenta vody je pod povrchom vo vodonosných vrstvách a 0,001 percenta je vo vzduchu vo forme pary – oblaky (vytvorené z pevných a tekutých čiastočiek vody rozptýlených vo vzduchu) a zrážky.

Časť zemskej vody je v ľuďmi vytvorených alebo v prírodných objektoch blízko zemského povrchu, ako sú napríklad vodné rezervoáre, vo výrobkoch a v zásobách potravín, ale aj v telách zvierat a rastlín.

Oceány so slanou vodou zadržiavajú 97 % povrchovej vody, ľadovce a polárne ľadové pokrytie 2,5 % a ostatná povrchová voda ako napríklad rieky a jazerá 0,6 %. Voda priebežne prechádza cez cyklus vyparovania alebo transpirácie (evapotranspirácia), zrážania a odtoku, zvyčajne do mora. Vetry nesú vodnú paru ponad krajinu rovnakou intenzitou ako odtok do mora, asi 36 Tt ročne. Nad pevninou vyparovanie a transpirácia prispieva ďalšími 71 Tt ročne k zrážkam 107 Tt ročne nad pevninou. Časť vody je na určitý čas v polárnych ľadoch, ľadovcoch, vodonosných vrstvách alebo v jazerách, niekedy poskytujúc sladkú vodu pre život na pevnine. Voda je rozpúšťadlo veľkého množstva chemických látok.

Prečo je voda dôležitá pre ľudské telo?

  • Zloženie tela

Až donedávna bola väčšina lekárskych teórií založená na predpoklade, že 20 percent nášho tela tvorí pevné tkanivo a toto ovplyvňuje naše zdravie, pretože v ňom sa našla väčšina znakov porúch a chorôb. Myslelo sa, že 80 percent nášho tela, ktoré je tekuté, iba podporuje stavbu kostí a tkanivo orgánov.

Teraz vieme, že opak je pravdou – tekutiny, ktoré prúdia v našom tele regulujú zdravý život. Ľudské telo je vodný stroj navrhnutý primárne pracovať s vodou a minerálmi. Podľa hmotnosti obsahuje naše telo 72 percent vody, ďalších 8 percent je kombinácia chemických zlúčenín a zostávajúcich 20 percent sú kosti a pevné tkanivo. V úplne základnom pohľade je to priama úmera. Ak organizmus tvorí 72 percent obyčajnej vody, kvalita vody, ktorú konzumujeme, bude mať veľmi dramatický vplyv na celkový stav nášho zdravia. Každý uzdravujúci a životodarný proces, ktorý sa deje v našom tele, sa deje pomocou vody!

  • Naša krv

Našu krv, prvoradú látku nášho bytia, tvorí 83 percent vody, ktorá tečie v našom tele a distribuuje živiny, kyslík a protilátky kamkoľvek podľa potreby. Aby naša krv mohla správne vykonávať svoje úlohy, musí byť naše telo dostatočne zásobované „zdravou vodou“. Nedostatočný prívod vody alebo konzumovanie kontaminovanej vody spôsobuje zmeny vlastností krvi a negatívne ovplyvňuje prakticky všetky stránky nášho zdravia.

  • Náš mozog

Mozog obsahuje viac než 80 percent vody a riadi úplne každý proces, ktorý prebieha v našom tele. Toto riadenie sa prejavuje nepretržitým vysielaním a prijímaním elektrických signálov pomocou nervového systému, ktorý v skutočnosti nie je ničím iným ako prepracovaným systémom jemných vodných ciest. Tekutina v našich nervoch je prakticky úplne tvorená vodou a minerálmi. Nepatrní poslovia nazývaní proteínoví transportéri sa pohybujú rýchlosťou svetla nesúc tieto životodarné správy do každej bunky a orgánu v našom tele.

Tak ako v každej komunikačnej sieti, čistota nosiča, nášho nervového systému, ovplyvňuje rýchlosť a čistotu signálu. Ak tekutina vnútri našich nervov obsahuje stopy chemikálií alebo ťažkých kovov (napr. olovo), potom je výsledkom oneskorený a skreslený signál. Mnohí experti teraz veria, že skreslenie týchto signálov môže byť základom mnohých porúch nervového systému. Napríklad porucha pozornosti, chronický únavový syndróm, Alzheimerova choroba, úzkostlivosť a depresia. Bolo veľmi dobre zdokumentované, že čistota týchto signálov má významný vplyv na našu schopnosť zvládať stres a na úroveň našej koordinácie. Berúc do úvahy kľúčovú úlohu, ktorú hrá voda v našom mozgu a nervovom systéme, jej kvalita je pravdepodobne najzákladnejším a najpodstatnejším kľúčom na dlhodobé zdravie.

  • Úroveň našej energie

Úroveň našej energie je ovplyvnená najmä konzumovaním vody. Je lekársky overené, že iba päťpercentná strata telesných tekutín spôsobí u väčšiny ľudí pokles energie o 25 až 30 percent. Tiež sa predpokladá, že viac ako dve tretiny všetkých ľudí nepije dostatok vody a trpí určitou mierou dehydratácie.

Výsledkom je, že veľká časť našej populácie používa iba
70 až 75 percent svojej kapacity prípadne ešte menej. Nanešťastie, väčšina ľudí sa v snahe zvýšiť úrovne energie obracia na povzbudzujúce prostriedky, najčastejšie ide o kofeín a cukor, a nie na pitie väčšieho množstva vody, ktorú potrebuje naše telo na tvorbu prirodzenej energie. Kofeín, alkohol a cukor sú silno „močopudné“ a v skutočnosti spôsobujú, že telo vylučuje vodu, čo vedie k ďalšej strate tvorby prirodzenej energie a prípadne môže viesť k závislosti od umelej energie.

Aké sú choroby spojené s vodou a aké sú ich príčiny?

 Niektoré nemoci z vody a organizmy ich spôsobujúce:

Nemoc Pôvodca Spôsob šírenia Symptómy
BAKTÉRIE      
Týfus Salmonella typhi Užitie kontaminovanej stravy, vody, mlieka, neumytej čerstvej zeleniny a muchami. Pretrvávajúca horúčka, ktorá sa postupne každý deň zvyšuje, teplota býva vyššia večer a nižšia ráno spojená s bolesťami tela, bolesť hlavy a zápcha, krvácanie z vredov v tenkom čreve.
Cholera Vibrio cholerae Užitie vody alebo jedla kontaminovaného baktériou zo stolice pacienta s cholerou. Bezbolestná hnačka nasledovaná zvracaním, pacient môže mať denne 30 až 40 stolíc, ktoré sa čoskoro stanú vodnaté a bezfarebné s vločkami hlienu.
Bakteriálna úplavica Shigella spp. Kontaminovaným jedlom, vodou a priamym osobným kontaktom. Hnačka s prítomnosťou krvi a hlienu v stolici sprevádzaná silnou zvieravou bolesťou v bruchu. Stolice nie sú príliš časté (4 až 10 za deň) a s malým množstvom. Pacient vyzerá chorý.
Leptospiróza Leptospira Primárnymi hostiteľmi sú hlodavce, ktoré nosia organizmy vo svojich obličkách a pacient sa nakazí brodením alebo plávaním vo vode kontaminovanej močom hlodavcov. Horúčka, bolesť nôh, nevoľnosť, bežne vracanie, prekrvenie spojivkových ciev okolo rohovky očí.
VÍRUSY      
Infekčná hepatitída Hepatitis virus Kontaminovaná voda a jedlo stolicou obsahujúcou vírus. Strata chuti do jedla, nevoľnosť, zvracanie a hnačka sprevádzaná horúčkou. Moč má tmavú farbu. Oči a pokožka majú žlté sfarbenie.
PRVOKY      
Amébová dyzentéria Entamoeba histolytica Užitie cysty v jedle a vode. Nepokoj v bruchu až hnačka s prítomnosťou alebo bez prítomnosti krvi alebo hlienu v stolici, sprevádzané horúčkou, zimnicou a zvieravou bolesťou v bruchu.
Hnačka Giardia (=Lamblia) intestinalis Cysty obsiahnuté vo výkaloch a prechádzajú na nového hostiteľa v jedle alebo vo vode. Črevné poruchy vedúce k bolestiam nadbruška, nepokoj v bruchu, strata chuti do jedla, bolesť hlavy a uvoľnené črevá.
CUDZOPASNÉ ČERVY      
Krevnička Schistosoma spp. Vajíčka motolice vychádzajú von s ľudskými výkalmi alebo močom a ak sa dostanú do pitnej vody, vyvinú sa na larvy miracidia, ktoré infikujú slimákov. Larválne štádium motolíc sa vyvinie v slimákoch a pri opúšťaní hostiteľa preniká pokožkou ľudí brodiacich sa vo vode. Svrbenie podobné alergii, vyrážky, bolesti, horúčka, eosinophilia... Pri silnej infekcii vajíčka sa môžu uložiť v pľúcnych tepnách a spôsobovať srdcovo-pľúcnu schistosomiázu, corpulmonale alebo nemoc ayerza, čo môže viesť k zlyhaniu srdca.
Guinea červ Dracunculus medinensis Nefiltrovaná voda obsahujúca infikované copepoda. Pľuzgiere v blízkosti členkov, okolo pľuzgierov sčervenanie, alergia a bolesti.